Akademik Araştırmalara göre ve 3-6 yaş arası çocuklar için tasarlanmış 

Büyüme ve Gelişmenin Objektif Bir Görünümü

Tanıtım Notları

Bu çalışma IPC’nin L1 ila L3 Müfredatı’na dahil edilmiştir. Müfredatın ücretsiz bir örneğini incelemek için lütfen bize ulaşın.

Hazırlayanlar: IPC Editör Takımı
Rebecca Reynolds, Ed. D
Erika Burton, Doktora
Donna Skinner, Doktora

IPC, erken çocukluk eğitiminin, gelişimsel olarak yaşa göre oluşturulmuş uygun yöntemlerle yapılması konusunda genel bir yaklaşıma sahiptir. Öte yandan IPC müfredatı, çocukların değişen hızlarda geliştiğini kabul ederek, IPC göstergeleri tarafından tematik olarak kontrol edilebilecek minimum gereksinimleri belirlemiştir.

Öğretmenler, yöneticiler, süpervizörler ve ebeveynler, bir öğrencinin asgari standartları sağlama yeterliliğinin kendi başına yeterli olup olmadığını denetler ve bu seviyeleri kontrol eder. Bu kişiler değerlendirme seviyelerinin bireysel uygunluğunu belirleyebilmek için IPC’nin asgari temel standartlarını bilmek zorundadır.

IPC editör ekibi, birçok öğrencinin herhangi bir gelişim alanında yüksek düzeyde bir yetkinlik sergileyebileceğini, ancak diğerlerinde kritik beceriler gösteremeyebileceğini kabul eder. Bu gibi durumlarda, öğrenci bazı aktiviteler için daha yüksek seviyeli materyallere ulaşabilirken, diğer alanlarda daha düşük seviyeli aktivitelere katılabilir. Bu gibi değişken öğrenme-eğitim süreçleri çocuk tatmin edici bir gelişme seviyesine ulaşana kadar denenebilir.

Birçok okul, yaş gruplarına göre sınıf grupları hazırlar. Ancak bu durum IPC materyallerinin gelişime uygun ortamlarda kullanılma şeklini etkilememelidir.

Öğretmenlerin periyodik değerlendirme amacıyla günlük kayıtlar ve yapılandırılmış çalışma portföyleri tutmaları teşvik edilmektedir.

Daha Fazla Okuma ve Bilgi için

IPC Öğretmen Eğitimi Kurs Modülü: Erken Çocuklukta Gözlem, Belgelendirme ve Değerlendirme.

Özel değerlendirme soruları ve danışmanlık önerileri için IPC ilişki yöneticinize başvurun.

Level 1 – Seviye 1 Değerlendirme Göstergeleri

IPC Göstergeleri
Asgari Çekirdek (Temel) Gereksinimler
1.5 Hava Yolculuğu
2.2, 5.1, 6.0 Dünyada
1.2 Beş Duyu
IPC Renkler Çalışma Kitabı

Renkler: Tüm ana renkler anlaşılmalı ve tanımlanmalıdır. Öğrenci, birincil renkleri kolaylıkla adlandırabilmelidir.

1.1 Hava Yolculuğu
1.2, 1.3, 1.5 Çevre
1.0 – 1.1 Beş Duyu
1.6 Alışveriş
1.0 – 1.3 Ailem
1.3 Olimpiyatlar
5.2 Yaz ayları
1.2 Denizin altında
Sayma: Öğrenci, 10’a kadar olan sayıları yazıyla sayılabilir. Öğrenci, 1-10 arasındaki tekil sayıları tanıyabilir ve boş ve dolu arasındaki farkıayırabilir. Bazı ileri düzey L1 öğrencileri 15’e kadar sayabilir.
2.6 Hava Yolculuğu
1.2 Dünyada
1.4 Masallar
2.1 Beş Duyu
2.1 Yemekler ve Beslenme
2.2 Olimpiyatlar

Dinleme: Öğrenci hikayeleri dinleyebilmeli ve ilgisini toplayabilmelidir. Talimatların anlaşılması ve öğretmen veya veli ödevlerinin takibi olmalıdır. Öğrenci, günlük yaşamdaki çeşitli sesleri anlayabilmeli ve onları ayırt edebilmelidir. Bir öğrencinin dinleme becerisini göstermek için tekrarlama çalışmaları yapılmalıdır.

1.4 Dünyada
8.0 Çevde
6.0 Beş Duyu
4.4, 6.0 – 6.2 Yemek ve Beslenme
6.0 – 6.4 Para, Mağazalar ve Meslekler
5.0 Ailem
6.0 Olimpiyatlar

Motor Gelişim: Öğrenci doku ve sıcaklık dahil dokunarak farklı duyguları tanımlayabilmelidir. Yürüme, koşma, zıplama, atlama ve temel takım sporlarını içeren aktif bir oyunveya spor yapmalıdır. Öğrenci, tek ayak üstünde durmak gibi motor becerileri üzerine yoğunlaşabilmelidir.
Bir hareket yapması istendiğinde bunu 5 saniyeden fazla gerçekleştirebilmelidir. Öğrenciler çizilmiş dış çizgileri geçmeden boya yapabilmeli, makas, yapıştırıcı, kurşun kalem ve diğer kırtasiye malzemelerini uygun şekilde kullanabilmelidir.
Diğer motor gelişim öğrenme sonuçları şunları içerir:
• Yapı taşlarıyla temel yapılar inşa edebilmek;
• Basit resimler çizebilmek;
• Bulmacalarda kullanılan şekil, boyut ve kalıpları değerlendirebilmek;
• Faaliyetlerdeki öğeleri eşleştirebilmek;
• Resimleri izleyebilmek.

2.0 – 3.0 Hava Yolculuğu
2.0 – 2.1 Çevre
2.1 – 2.3 Beş Duyu
2.0 Yemek ve Beslenme
2.5 Para Şekilleri ve Meslekler
3.0 Olimpiyatlar
Robin Phonics(TM) Çalışma kitapları


Ses Bilgisi: Öğrenciler, alfabenin harfleriyle ilişkili sesleri tanımlayabilmeli ve kelimelerin nasıl oluştuğunu anlamaya başlamalıdır. Öğrenciler, üç harfli kelime oluşturmak ve isimlerini yazabilmek için L1’in sonuna kadar hazırlanmalıdır.

2.6, 2.7 Hava Yolculuğu
1.5, 2.0, 2.2 – 2.5 Beş Duyu
2.1 Yemek ve Beslenme
2.6, 2.7 Para Şekilleri ve Meslekler
2.1 Olimpiyatlar

Okuma Hazırlığı: Öğrenciler alfabenin her harfini tanımlamalı ve L1’in sonuna kadar üç harfli kelimeleri okumaya hazır olmalıdır. Öğrenciler, aile üyelerini, okuldaki arkadaşlarını ve öğretmenlerini, alfabenin harfleri ile ilgili sesleri adlarıyla anlamalı ve anlamalıdır (yukarıdaki Phonics’e bakınız). Öğrenci, İngilizce kelime bilgisini günlük olarak genişletebilmeli ve bunun sağlanabilmesi için günlük olarak okumalıdır. Öğrenci, sözlüğündeki kelimelerin anlamını anlayacak ve aktarabilecektir. IPC ayrıca, ilkokul / ilkokul yıllarında iki dilli hazırlık yapmak için etkinlik ve öğrenimde ikinci bir dilin kullanılmasını önerir. Öğrenci, kendisini sözlü olarak ifade edebilecek ve düşünceleri ve duyguları sözcüklerle aktarabilmek için beceriler geliştirebilecektir. Öğrenci, uygun aktiviteleri tamamlayarak soldan sağaokuma ve yazma becerisini kabul eder. Yaratıcı düşünce, resimlere dayalı bir hikaye anlatabilmek için yeterince geliştirilmelidir.

Level 2 – Seviye 2 Değerlendirme Göstergeleri

IPC Göstergeleri
Asgari Çekirdek (Temel) Gereksinimler
1.5 Hava Yolculuğu
2.2, 5.1, 6.0 Dünyada
1.2 Beş Duyu
IPC Renkler Çalışma Kitabı

Renkler: Birincil renkler gözden geçirilecek ve ikincil renklere giriş ile birlikte renk karıştırma işlemi incelenecek ve anlaşılacaktır.

1.1 Hava Yolculuğu
1.2, 1.3, 1.5 Çevre
1.0 – 1.1 Beş Duyu
1.6 Alışveriş
1.0 – 1.3 Ailem
1.3 Olimpiyatlar
5.2 Yaz ayları
1.2 Denizin altında

Sayma: Öğrenci kolaylıkla 20’ye kadar sayabilir. İleri düzey L2 öğrencileri 20’nin ötesinde sayabilir. Öğrenciler sayı birimlerini anlayacak ve ileri seviyedeki öğrenciler onlarca birim ve takım sayılabileceklerdir. Az ya da çok kavramı, ayrıntılı olarak incelenecek ve öğrenciler hangi çift basamaklı sayının az ya da çok aynı olduğunu ayırdedebilecektir.

2.6 Hava Yolculuğu
1.2 Dünyada
1.4 Masallar
2.1 Beş Duyu
2.1 Yemekler ve Beslenme
2.2 Olimpiyatlar

Dinleme: Öğrenci çeşitli konulardaki kurgusal ve kurgusal olmayan öykülere ilgi gösterebilmelidir. Öğrenci, basit öğretmen komutlarını dinleyecek ve harekete geçecektir.

1.4 Dünyada
8.0 Çevde
6.0 Beş Duyu
4.4, 6.0 – 6.2 Yemek ve Beslenme
6.0 – 6.4 Para, Mağazalar ve Meslekler
5.0 Ailem
6.0 Olimpiyatlar

Motor Gelişim: Yürümeyi, koşmayı, atlama, sallanmayı, basit tırmanmayı ya da bunları içeren basit bir oyun oynayabilecektir. Takım sporunun kurallarını anlayacak ve katılacaktır. Öğrenciler araç ve gereçleri kullanan etkinliklere doğru bir şekilde katılabilmeli ve günlük olarak çatal kaşık kullanımı gibi diğer ince motor becerilerini geliştirebilmelidir.

Diğer motor gelişim öğrenme sonuçları şunları içerir:
• 10 veya daha fazla blok istiflemek,
• Bir bacağın üzerinde 9 saniyeden uzun süre durmak,
• Kolayca ileri ve geri yürümek.

2.0 – 3.0 Hava Yolculuğu
2.0 – 2.1 Çevre
2.1 – 2.3 Beş Duyu
2.0 Yemek ve Beslenme
2.5 Para Şekilleri ve Meslekler
3.0 Olimpiyatlar
Robin Phonics(TM) Çalışma kitapları

Ses Bilgisi: Öğrenciler alfabenin harflerini gözden geçirecek ve harf seslerini tanıyacaktır. Öğrenciler “I” gibi daha zor harf seslerini tanımlayabilecektir. İleri seviyedeki öğrenciler “ch” gibi sözcüklerle biten sesleri tanıyabilirler. Çoğu temel 3 harfli kelime kolayca bölümlenmeli ve aynı sözcüklerin çoğu için temel karışım mümkün olmalıdır. Bazı 4 ve 5 harfli kelimeler bölünebilir ve harmanlanabilir.

2.6, 2.7 Hava Yolculuğu
1.5, 2.0, 2.2 – 2.5 Beş Duyu
2.1 Yemek ve Beslenme
2.6, 2.7 Para Şekilleri ve Meslekler
2.1 Olimpiyatlar

Okuma Hazırlığı ve Dil (İkinci dil dahil): Alfabedeki her bir harfi doğru bir şekilde telaffuz edebilecek ve harfleri yazılı olarak tanıyabilecektir. Öğrenci, ses bilgisi ve bölümleme / yorumlama anlayışına dayalı olarak kısa kelimeler yazmaya başlayabilecektir. Öğrenci, ikinci bir dilde kısa öykülere ve şarkılar dinlemekte ve temel bir ikinci dil kelime bilgisine sahip olacaktır. Öğrenci şiir, hikaye anlatımı ve temel edebiyat biçimlerini ayrıştırabilir. Duyguların sözlü ifadesini içeren güçlü iletişim becerilerine dair kanıtlar vardır. Öğrenciler kısa cümleleri kolaylıkla tanımlar ve ezberleyebilir. Doğru grameri, zamanı ve yapıyı kullanarak kendi cümlelerini oluşturabilir. Öğrenciler konuşma hatalarını kolayca düzeltir ve doğru dil kullanımını hafızaya alırlar. Yaratıcı görüntü algısı ve ne söylendiğine dair görsel bir anlayış olacaktır. Öğrenciler ikinci bir dilde 10’a kadar sayabileceklerdir. *

* Bu sadece asgari bir gerekliliktir ve hiçbir şekilde iki dilli birçok ana okulda uygulanan dil eğitimi modellerini yansıtmaz.

Level 3- Seviye 3 Değerlendirme Göstergeleri

IPC Göstergeleri
Asgari Çekirdek (Temel) Gereksinimler

1.6 Hava Yolculuğu
1.3 Beş Duyu
1.3 Yemek ve Beslenme
1.3, 1.7 Alışveriş ve Meslekler
1.0 Deniz Altında
IPC Matematik Çalışma Kitabı

Cebir İşlemleri: Toplama e çıkarma gibi işlemler yapılır ve +, – gibi kalıpları takip etmeleri beklenir.
1.5 Hava Yolculuğu
2.2, 5.1, 6.0 Dünyada
1.2 Beş Duyu

Renkler: Birincil renkler gözden geçirilecek ve ikincil renklere giriş ile birlikte renk karıştırma işlemi incelenecek ve anlaşılacaktır.


1.9 Hava Yolculuğu
1.3, 2.2, 3.2, 6.2, 7.2 Tüm Dünyada
1.2, 1.3, 1.5 Çevre
1,0 – 1,1 Beş Duyu
1.6 Alışveriş ve Meslekler
1,0 – 1,3 Ailem
1.3 Olimpiyatlar
2.0 Evrenimiz
5.2 Yaz Saati
1.2 Deniz Altında

Sayma: L3 öğrencileri 11-20 arası sayılar için yer değerini pekiştirecektir. 100’e kadar sayılar tanıtılacaktır. Numara yerleştirme bilgisi kolay karşılaştırma için anlaşılacaktır. (örneğin, 20, 30’dan küçüktür)
1.4 Para, Mağazalar ve Meslekler

Ekonomi: Ekonomiye odaklanan L2 sosyal kalkınma göstergelerinin güçlendirilmesi. L3’ün sonunda öğrenciler paranın kullanımını anlayabilecek ve tanıyabileceklerdir. Öğrenciler ortak işler, topluluk yardımcıları vb. örnekleriyle birlikte istihdam kavramını tanıyacaklardır.

IPC® Tematik Ünite: Tüm Dünyada
IPC® Tematik Ünite: Hava Yolculuğu
IPC® Tematik Ünite: Olimpiyatlar
IPC® Tematik Ünite:
Ben Kimim?

Coğrafya: L3 öğrencileri kendi ülkelerinin gelenekleri, kültürleri ve yiyecekleri hakkında bir farkındalığa sahip olacaklar. L3 öğrencileri aynı zamanda insanların dilleri, yiyecekleri, kıyafetleri ve gelenekleri gibi örneklerle diğer ülkelerde nasıl yaşandığınıanlayacaklardır. Bir haritada en az üç ülke tanımlanmalıdır.


1.7 Hava Yolculuğu
7.2 Dünyada
1.4 Beş Duyu
1,0 – 1,2 Olimpiyatlar
2.1 Evrenimiz
1.0 – 1.3, 1.6 Şekiller ve Desenler
IPC Şekiller ve Desenler Kitabı

Geometri: L1 ve L2 şekil çalışmasının gözden geçirilmesi. L3 öğrencileri şekilleri tanımlayıp, tanılayabilecek, karşılaştırabilecek ve yaratabileceklerdir.

2.1, 2.4 Duyular
2.6 Hava Yolculuğu
1.2 Dünyada
1.4 Masallar
2.1 Yemek ve Beslenme
2.2 Olimpiyatlar
3.0 – 3.3 Deniz Altında

Dinleme: L3 öğrencisi sesleri ve öyküyü sırayla dinleyebilecek ve hatırlayabilecektir. Sıralı dinlemenin kanıtı kelimeleri, harfleri veya sesleri doğru sırayla tekrarlayabilmeyi içerir.
1.4, 2.2, 6.3, 7.3 Dünyada
8.0 Çevre
6.0 Beş Duyular
4.4, 6.0 – 6.2 Yemek ve Beslenme
6.0 – 6.4 Para, Mağazalar ve Meslekler
5.0 Ailem
6.0 Olimpiyatlar

Motor Gelişim: Öğrenci, lokomotor hareketlerin (yürüme, koşma, zıplama, atlama) yanı sıra lokomotor olmayan (çekme, itme, germe, bükme) hareketlerini kolaylıkla gösterebilecektir. Takım sporlarına katılabilir ve hareketli bir top atabilir. Öğrenci, dengeleyici bir kiriş üzerinde yürüyüp dengede kalabilecektir. Öğrenci yaklaşık 10 saniye boyunca tek ayak üstünde dengede durabilir.

1.2, 1.3, 1.6 Hava Yolculuğu
1.3 Dünyada
1.4 Çevre
1.1, 1.3 Beş Kişilik
1.4 Gıda ve Beslenme
1.0 Para Mağazaları ve İşler
1.6 Olimpiyatlar
1.2 – 1.4 Şekiller ve Desenler
1.4 Deniz Altında
1.3 Ben Kimim?
IPC Numaraları Çalışma Kitabı

Sayılar ve Kantitatif Problem Çözme: L3’te sayılar, diğer sayısal ve matematik alanlara odaklanır. Temsil, işlem ve numaralandırma anlaşılacaktır. Nicel problemler, nesneleri temsil edecek şekilde yazılı sayılarla çözülecek, ancak sonunda denklemle çözülecektir (örneğin, 2 + 3 = 5 ve 5 – 3 = 2). L3 öğrencileri basit denklemler çözecektir. Dah aileri seviyed eöğrenciler ve daha ileri seviyedeki öğrenciler denklemleri yazarak çözebilecektir.

2,0 – 3,0 Hava Yolculuğu
2.0, 2.1 Çevre
2,0 – 2,3 Beş Duyu
1.0 Yemek ve Beslenme
2.5 Para Şekilleri ve İşler
2.0 Olimpiyatları
Robin PhonicsTM Çalışma Kitapları

Ses Bilgisi: Sesleri, konuşulan kelimeleri ve heceleri anlama ve kavrama. Öğrenciler sözlü kelimeleri ayrı ayrı tanımlayabilecek ve sözlü kısa bir cümle içindeki kelime sayısını sayabileceklerdir. Öğrenciler ünlü-ünsüz-sesli-ünsüz harfleriyle başlayan, biten ya da tekrarlanan sesleri kavrayacaklardır. Yüksek frekanslı kelimeler görünüşte kolayca hatırlanacaktır. Seviye 3’ün sonunda öğrenilmesi beklenen basit görüş sözcükleri şunları içerir: Ben, O, Onu, Onda vb.. L3 öğrencileri yeni kelimeler oluşturmak için basit kelimelerin başlangıç ​​seslerini değiştirebileceklerdir.
Örneğin: kar, zar, dar, bar vs.

2.6, 2.7 Hava Yolculuğu
1.5, 2.0- 2.4 Beş Duyu
2.1 Yemek ve Beslenme
2.6, 2.7 Para Şekilleri ve İşler
2.1 Olimpiyatlar

Okuma Hazırlığı ve Dil: L3 öğrencileri kitapların kapaklarını, yazarları, unvanları ve sayfa numaraları gibi temel yönlerini belirleyecektir.Öğrenciler cümlelerin farklı kelimelerden oluştuğunu fark edecek ve cümleleri soldan sağa doğru izleyebileceklerdir. Bazı öğrenciler büyük harflerin yeni cümleler başlatmak için kullanıldığını ve soru işaretleri gibi temel noktalama işaretlerini tanıdıklarını anlayacaklardır.

1.0 – 2.0, 5.3 Dünyada
3,0 – 3,1 Beş Duyu
3.0 – 3.3 Yemek ve Beslenme
6.1 Ailem
3,0 – 3,2 Olimpiyatlar
3.0, 4.0 Çevre

Kendini Geliştirme: L3 öğrencileri L2 becerilerini geliştirecek ve etkileşim becerilerinin geliştirilmesini teşvik eden etkinliklere katılacaktır. Kendine özen göstermenin önemi ve pratiği, bir hijyen anlayışı, tehlikeleri belirleme ve acil durumlarda kiminle iletişim kurulacağını bilme becerisi ile daha da geliştirilecektir. Öğrenciler adreslerini, telefon numaralarını, ebeveynlerin ve / veya velilerin adlarını ve adlarını bileceklerdir.

1.4, 1.8 Hava Yolculuğu
1.4 Çevre
1.2 Beş Duyu
1.4 Gıda ve Beslenme
1.4, 1.5 Para, Mağazalar ve İşler
1.5, 1.6 Olimpiyatları
1.1 Ben Kimim?

Boyut ve Ölçme, Zaman ve Para: L3 öğrencileri, nesneleri ölçülebilir özellikleri ile karşılaştırabilir ve nesneleri boyutlara göre sınıflandırabilir. Öğrenciler parmak, boya kalemi, blok vb. atipik ölçü birimlerini karşılaştırabileceklerdir. L3’ün sonunda öğrenciler haftanın günlerini ve yılın aylarını tanımlamış olacaklardır. Para birimlerinin gözden geçirilmesi ve anlaşılması bu sürecin sonunda gerçekleştirilir.