IPC-Code of Conduct

IPC Öğretmenler İçin Davranış Kuralları
Haziran 2011 baskısı. Son güncelleme Ağustos 2016

GİRİŞ
Öğretmenler için IPC Mesleki Davranış Kuralları, değiştirilebilecek ve resmen ilan edilecek IPC üyesi ve franchise okulları için önerilen bir kılavuzdur. Kılavuz ve hükümleri normal çalışma saatleri sırasında ve IPC okulunun resmi ve resmi olmayan temsiliyeti sırasında yürürlüğe girecektir.

 1. Bütünlük
  1.1 Dürüst olmalı ve dürüstlükle hareket etmelisiniz. Profesyonel dürüstlük, öğretim rollerinizin merkezinde yer alır ve müşterileriniz, meslektaşlarınız, meslek dernekleriniz ve kamu ile olan tüm profesyonel ilişkilerinizi karakterize etmelidir.
 2. Kamusal Güven
  2.1 Okul içindeki meslektaşların ve meslek sahiplerinin size güvenebilecekleri şekilde davranmalısınız. Mesleki görevlerinizin içinde veya dışında meslektaşların, müşterilerin veya halkın güvenini zedeleyen herhangi bir davranış başkalarının güvenine zarar verir ve kurumun güvenilirliğini zedeler.
 3. Bağımsızlık ve Tarafsızlık
  3.1 “Bağımsızlık”, dine, cinselliğe ve politikaya ilişkin görüşlerinizi de içeren, suç teşkil edebilecek, ayrımcı olarak yorumlanabilecek ya da yasa dışı olabilecek herhangi bir konuda görüşlerini bağımsız olarak saklayabilmeniz anlamına gelir. “Görüşler”, yukarıda sıralanan konular dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, suç teşkil edebilecek herhangi bir görüş anlamına gelir.
  3.2 Tartışma yapmamalı, kişisel görüşlerinizi e-posta, posta veya herhangi bir yayılım şekli ile yaymamalısınız.
  3.3 Okulun resmi veya resmi olmayan temsiliyeti sırasında, özellikle de suça neden olabilecek görüşler kışkırtıldığında veya doğrudan sizden istendiğinde tarafsız davranmalısınız.
  3.4 Meslektaşlarınızı veya halkı görüşlerini dile getirmeleri için kışkırtmamalısınız.
 4. Eşitlik ve Çeşitlilik
  4.1 Meslektaşlarınız, müşterileriniz, üçüncü şahıslar veya herhangi bir kimseye karşı ayrımcılık yapan kişi ve kurumlarla profesyonel ilişkilerde bulunmamalısınız veya aşağıdaki sebeplerle onları mağdur etmemeli veya taciz etmemelisiniz: –
  (a) ırk veya ırk grubu (renk, milliyet ve etnik veya ulusal kökenler dahil)
  (b) cinsiyet (medeni hal, cinsiyet ataması, hamilelik, doğum ve babalık dahil);
  (c) cinsel yönelim (sivil ortaklık statüsü dahil);
  (d) din veya inanç;
  (e) yaş;
  (f) sakatlık.
 5. Şikayet Yönetimi
  5.1 Resmi veya gayri-resmi herhangi bir şikayet, bölüm müdürü ve okul öncesi müdürü tarafından okul kayıtlarına eklenir. Şşikayeti alan kişi şikayetin alındığını ve incelenmekte olduğunu 12 saat içinde bildirmelidir.
  5.2 Tüm şikayetler 36 saat içinde resmi olarak yanıtlanacaktır.
 6. Profesyonel giyim
  6.1 Normal okul saatlerinde, eğitim ortamına uygun kıyafetler giymelisiniz.
  6.2 Müşteri toplantıları sırasında ziyaretler, kurumun temsili veya bölüm müdürünüzün veya okul öncesi müdürün isteği üzerine profesyonel kıyafetler giyilmelidir.
 7. Çıkar Çatışması
  7.1 Bir yönetici, meslektaş ya da müşteri tarafından kültürel yükümlülüklerinizle ya da dini bayramlar gibi kişisel inançlarınızla çelişen bir göreve zorlandığınız ya da bu yönde talimat aldığınız zaman bölüm müdürünüzü ya da okul öncesi müdürünü bilgilendirmelisiniz. Görevlerinizi özenle ve yetkin bir şekilde yerine getirme yeteneğinizi bozan müşteriler hakkında bilgi vermelisiniz.
 8. Gizlilik
  8.1 Bir meslektaş, müşteri veya okul ile ilgili özel ve gizli bilgileri asla açıklamamalısınız.
  8.2 Başkalarıyla iletişim kurduğunuz bilgilerin hassasiyetini belirlemede makul takdir yetkinizi kullanmalısınız.
  8.3 Meslektaşların mahremiyet haklarına dikkat edilmelidir. Bir çalışanın/meslektaşın suistimalini önlemek ve şirketi yükümlülük altına sokmamak için çalışanın yanlış davrandığını bildirmek veya olası bir yükümlülüğü önlemek gibi haller dışında ve bu tür bilgiler başkaları tarafından yayınlanmadıkça size verilen kişisel bilgileri asla ifşa etmemelisiniz.
  8.4 Yukarıdaki 8,2 – 8,3 uyarınca, sahip olduğunuz bilgileri yalnızca bölüm müdürünüze veya okul öncesi müdürünüzle danışarak yayınlamanız gerekir.
  8.5 Yukarıda 8.1 – 8.3’e uygun olarak, makul takdirinizi, hassas bilgileri iletme yöntem ve yönteminde kullanmalısınız. Uygun olan yerlerde, 8.3’ün istenen etkisine ulaşmak için gerekli bilgileri açıklamak için departman müdürünüz veya okul öncesi müdürünüz ile özel bir toplantı talep etmelisiniz.
  8.6 Yukarıdaki 8.1 – 8.4 uyarınca, çalışanların performansını veya davranışlarını diğer çalışanlara veya kamuoyuna açık olarak tartışmazsınız
 9. Hizmet Seviyesi
  9.1 Tüm görevleri yetkin, profesyonel ve gayretli bir şekilde yürütmelisiniz.
  9.2 Telefon görüşmeleri yaparkena, e-posta gönnderimlerinde ve yazışmalarda ve genel müşteri iletişiminde tüm yanıtlarınızı profesyonel bir anlayışla ve organizasyon kurallarına uygun şekilde yapmalısınız.
 10. Homojenlik
  10.1 Okul öncesi eğitimin görev hedeflerini ve vizyonunu (Kurum kültürü, referanslar veya açık ya da zımni olarak düzenlenen okul toplantıları) tanımalısınız.
  10.2 Kavramlar, ifadeler, tanımlar ile ilgilenirken homojenlik üzerine profesyonel ve okul öncesi kurallarına uymalısınız.