Akademik Araştırmalara göre ve 0-36 ay arası çocuklar için tasarlanmış

Büyüme ve Gelişmenin Objektif Bir Görünümü

Tanıtım Notları

Aşağıdaki değerlendirme kriterleri, tarafsız akademik hakemler tarafından gözden geçirilmiş araştırmalara dayandırılmış ve IPC’nin Bebek ve Yürüme Çağındaki Çocuklar Müfredatı’na dahil edilmiştir. Müfredatın ücretsiz bir örneğini incelemek için lütfen bize ulaşın.

Hazırlayanlar: IPC Editör Takımı
Rebecca Reynolds, Ed. D
Erika Burton, Doktora
Dr. Donna Skinner, Doktora

IPC, erken çocukluk eğitiminin, gelişimsel olarak yaşa göre oluşturulmuş uygun yöntemlerle yapılması konusunda genel bir yaklaşıma sahiptir. Öte yandan IPC müfredatı, çocukların değişen hızlarda geliştiğini kabul ederek, IPC göstergeleri tarafından tematik olarak kontrol edilebilecek minimum gereksinimleri belirlemiştir.

Öğretmenler, yöneticiler, süpervizörler ve ebeveynler, bir öğrencinin asgari standartları sağlama yeterliliğinin kendi başına yeterli olup olmadığını denetler ve bu seviyeleri kontrol eder. Bu kişiler değerlendirme seviyelerinin bireysel uygunluğunu belirleyebilmek için IPC’nin asgari temel standartlarını bilmek zorundadır.

IPC editör ekibi, birçok öğrencinin bir gelişim alanında yüksek düzeyde bir yetkinlik sergileyebileceğini, ancak diğerlerinde kritik beceriler gösteremeyebileceğini kabul eder. Bu gibi durumlarda, öğrenci bazı aktiviteler için daha yüksek seviyeli materyallere ulaşabilirken, diğer alanlarda daha düşük seviyeli aktivitelere katılabilir. Bu gibi değişken öğrenme-eğitim süreçleri çocuk tatmin edici bir gelişme seviyesine ulaşana kadar denenebilir.

Birçok okul, yaş gruplarına göre sınıf grupları hazırlar. Ancak bu durum IPC materyallerinin gelişime uygun ortamlarda kullanılma şeklini etkilememelidir.

Öğretmenlerin periyodik değerlendirme amacıyla günlük kayıtlar ve yapılandırılmış çalışma portföyleri tutmaları teşvik edilmektedir.

Daha Fazla Okuma ve Bilgi için

IPC Öğretmen Eğitimi Kurs Modülü: Erken Çocuklukta Gözlem, Belgelendirme ve Değerlendirme.

Özel değerlendirme soruları ve danışmanlık önerileri için IPC ilişki yöneticinize başvurun.

Bebekler için kilometre taşları
0 – 6 ay

Temel (Çekirdek) İçerik Alanı
Gösterge
Aritmetik
Sayılar
Sayılar: Öğrenciler, sayıları temsili sayısal formlarda keşfetmeye ve sayıları nesneler açısından anlamaya başlarlar.
Speed: Öğrenciler “hızlı veya yavaş” gibi kavramlarla hızları anlamaya başlayacak.
Dil Sanatları& MüzikSes farkındalığı: Öğrenciler mekanik, müzikal, vokal ve doğal sesler gibi yeni sesleri keşfedecek ve ayırdedecek.
Müzik dinleme: Öğrenciler gelişimsel olarak uygun müziklerin yanı sıra senfonik veya enstrümantal gibi müzik değişen formlarını dinleyecekler.
Ses tepkileri: Öğrenciler sesler çıkararak ve üreterek seslere cevap verecek.
Müzik tepkileri: Öğrenciler yüz ifadeleri veya sesler ile müziğe cevap verecekler.
İsim tepkisi: Öğrenciler kendi isimlerine cevap verecek.
Ünlü sesler: Öğrenciler “Ah” veya “Oh” gibi ünlü sesleri birleştirmeye başlayacaklar.
Ünsüz sesler: Öğrenciler “m” veya “s”gibi ünsüz sesler söylemeye başlayacaklar.
İletişim: Öğrenciler duyguları veya düşünceleri ifade etmek ve iletişim kurmak için sesleri kullanacaktır. Bazı öğrenciler, diğer öğrencilerle, ebeveynlerle veya bakıcılarla mırıldanarak iki yönlü iletişim deneyeceklerdir.
Okuryazarlık: Öğrenciler basılı medyayı keşfedecek ve kitaplara karşı ilgi kazanacaklar. Bakıcılar ve ebeveynler, öğrencinin hikayeyi anlama yeteneği ne olursa olsun, bebeklere gelişimsel olarak uygun kitapları günlük olarak okuyacaktır.  

Sosyal & Duygusal Beceriler
Kişisel Farkındalık: Öğrenciler aynada kendilerine bakmaktan zevk alacak ve bir yabancıyı tanımlama yeteneği de dahil olmak üzere kendilik kavramını ve diğerlerini ayırt edebilecek.
Eklenti: Öğrenciler, bakıcılara karşı güçlü bir bağ oluşturacaktır.
Etkileşim: Öğrenciler akranlarıyla oynayacaklar.
Duygusal İfade: Öğrenciler duygularını sesli, fiziksel veya yüz ifadeleriyle dile getirebilecektir..
Duygusal Empati: Öğrenciler, akranlarının duygularına cevap verecek ve başkalarının duygusal ihtiyaçlarını anlayabileceklerini göstereceklerdir.


Yaratıcı SanatlarSanatsal Farkındalık: Öğrenciler çeşitli sanat formlarıyla tanışacaklar.
Sanat Medyası: Öğrenciler kağıt, boya, boya kalemi vb. çeşitli sanat medyalarıyla tanışacaklar.

Bilim
Science: Öğrencilere bilimle ilgili temel kavramlar tanıtılacaktır. 

Motor Beceriler & Fiziksel Gelişim
Kas Gelişimi: Öğrenciler başlarını hareket ettirme, uzuvları hareket ettirme ve desteksiz oturarak yeteneklerini geliştirmiş olacaklar.
Hareket: Öğrenciler arkadan öne ve önden arkaya yuvarlanabilirler. Öğrenciler ileri geri sallanabilecek veya sürünebilecektir.
Ayakta: Öğrenciler kısa süre ayakta kalabilirler.

Bebekler için kilometre taşları
6 ay – 12 ay

Temel (Çekirdek) İçerik alanı
Gösterge
Aritmetik
Sayılar 
Sayılar: Öğrenciler, sayılarını temsili sayısal formlarında keşfetmeye ve sayıları nesneler açısından anlamaya başlarlar.
Hız: Öğrenciler hızlı veya yavaş gibi hızları anlamaya başlayacaktır.
Dil Sanatları & OkuryazarlıkSes / Kelime Tekrarı: Öğrenciler genellikle bakıcıların veya ebeveynlerin konuşulan kelimelerini tekrarlamaya çalışır.
Fiziksel İletişim: Öğrenciler, el sallama, başını sallama gibi duygularını veya düşüncelerini iletmek için jestler yapacaktır.
İletişim: Öğrenciler öğretmenlerin ve bakıcılarının temel isteklerine cevap verebilecekler.
Kelime hazinesi: Öğrenciler “anne” veya “baba” gibi kelimelerle çok temel bir kelime hazinesi oluşturmaya başlar. 18 aya yakın olan ileri seviyedeki öğrenciler birkaç kelimelik bir kelime hazinesi geliştirmiş olacaklardır.
Dil Sanatları: Öğrenciler şiir, hikaye ya da müzikteki kafiyeyi kavramaya başlayacaklar.
Sosyal & Duygusal Beceriler Sosyal Etkileşim: Öğrenciler, yabancılardan korkma, birincil bakıcılara veya ebeveynlere bağlanma dahil, sosyal durumlarda duygularını ifade edebileceklerdir.
Duygusal İfade: Öğrenciler duyguların ifadesinde kontrol eksikliği ve öfke nöbetleri gösterebilir.
Hijyen ve Öz Bakım: Öğrenciler saç fırçalama veya bir bardaktan su içme gibi temel öz bakım görevlerini yerine getirebileceklerdir. 18 aya kadar olan daha ileri seviyedeki öğrenciler bir kaşıkla yemek yiyebilecek, vücut kısımlarını tanımlayabilecek ve temel hijyeni anlayabilecek.
Yaratıcı Sanatlar

Taklit: Öğrenciler fiziksel ve sözlü eylemleri taklit etmeye başlayacaktır.
Görsel Tanımlama: Öğrenciler, sanat veya fotoğraftaki nesneleri tanımlamaya başlayacaktır.

Motor Beceriler & Fiziksel Gelişim Hareket: Öğrenciler destekle veya bir yürüteçle ayakta durup yürüyebilecekler. Bazı öğrenciler desteksiz olarak kısa bir süre yürüyebilir.
Ayakta: Öğrenciler kısa süre ayakta durabileceklerdir. 18 aya yakın olan ileri seviyedeki öğrenciler, uzun süreler boyunca bağımsız olarak durabilecek, yürüyebilecek, merdiven çıkacak ve koşabileceklerdir. Bu kategorideki öğrenciler aynı zamanda çekme ve itme etkinlikleri de yapabilecektir.

Bebekler için kilometre taşları
12 ay – 18 ay

Temel (Çekirdek) İçerik alanı
Gösterge
Aritmetik
Sayılar 
Sayılar: Öğrenciler, sayılarını temsili sayısal formlarında keşfetmeye ve sayıları nesneler açısından anlamaya başlarlar.
Hız: Öğrenciler hızlı veya yavaş gibi hızları anlamaya başlayacaktır.
Dil Sanatları & OkuryazarlıkSes / Kelime Tekrarı: Öğrenciler genellikle bakıcıların veya ebeveynlerin konuşulan kelimelerini tekrarlamaya çalışır.
Fiziksel İletişim: Öğrenciler, el sallama, başını sallama gibi duygularını veya düşüncelerini iletmek için jestler yapacaktır.
İletişim: Öğrenciler öğretmenlerin ve bakıcılarının temel isteklerine cevap verebilecekler.
Kelime hazinesi: Öğrenciler “anne” veya “baba” gibi kelimelerle çok temel bir kelime hazinesi oluşturmaya başlar. 18 aya yakın olan ileri seviyedeki öğrenciler birkaç kelimelik bir kelime hazinesi geliştirmiş olacaklardır.
Dil Sanatları: Öğrenciler şiir, hikaye ya da müzikteki kafiyeyi kavramaya başlayacaklar.
Sosyal & Duygusal Beceriler Sosyal Etkileşim: Öğrenciler, yabancılardan korkma, birincil bakıcılara veya ebeveynlere bağlanma dahil, sosyal durumlarda duygularını ifade edebileceklerdir.
Duygusal İfade: Öğrenciler duyguların ifadesinde kontrol eksikliği ve öfke nöbetleri gösterebilir.
Hijyen ve Öz Bakım: Öğrenciler saç fırçalama veya bir bardaktan su içme gibi temel öz bakım görevlerini yerine getirebileceklerdir. 18 aya kadar olan daha ileri seviyedeki öğrenciler bir kaşıkla yemek yiyebilecek, vücut kısımlarını tanımlayabilecek ve temel hijyeni anlayabilecek.
Yaratıcı Sanatlar

Taklit: Öğrenciler fiziksel ve sözlü eylemleri taklit etmeye başlayacaktır.
Görsel Tanımlama: Öğrenciler, sanat eserlerini veya fotoğraftaki nesneleri tanımlamaya başlayacaktır.

Motor Beceriler & Fiziksel Gelişim Hareket: Öğrenciler destekle veya bir yürüteçle ayakta durup yürüyebilecekler. Bazı öğrenciler desteksiz olarak kısa bir süre yürüyebilir.
Ayakta: Öğrenciler kısa süre ayakta durabileceklerdir. 18 aya yakın olan ileri seviyedeki öğrenciler, uzun süreler boyunca bağımsız olarak durabilecek, yürüyebilecek, merdiven çıkacak ve koşabileceklerdir. Bu kategorideki öğrenciler aynı zamanda çekme ve itme etkinlikleri de yapabilecektir.

Bebekler için kilometre taşları
18 ay – 36 ay

Temel (Çekirdek) İçerik alanı
Gösterge
Aritmetik
Sayılar 
Sayılar: Öğrenciler sayı dizilerini ve temel saymayı anlamaya başlayacaktır. İleri düzey öğrenciler, 5’e kadar sayabilir ve bazıları 10 veya daha fazlasına kadar sayabilir.
Sıralama: Öğrenciler şekiller ve renkler gibi nesneleri sıralayabilir. Öğrenciler Seviye 1 için hazırlanan şekilleri ve renkleri keşfedeceklerdir.
Dil Sanatları & Müzik Ses / Kelime Tekrarı: Öğrenciler düzenli olarak başkalarının kelimelerini tekrar edecektir.
Okuryazarlık: Öğrenciler, bir resme işaret ederek veya bir kitabın sayfalarını yardım almadan çevirerek bir hikayeye ilgi göstereceklerdir.
Kelime Hazinesi: Öğrenciler kelime haznelerini, vücutlarını oluşturan bölümleri ve uzuvlarını, akran adlarını ve diğer tanıdık kişileri içerecek şekilde genişletmiş olacaklardır.
Sosyal & Duygusal Beceriler Sosyal Etkileşim: Öğrenciler oyunlara akranlarını dahil etme yeteneklerini göstereceklerdir. Öğrenciler ayrıca görevleri bağımsız olarak yürütebilme yeteneğini de göstereceklerdir.
Hijyen ve Öz Bakım: Öğrenci giyim ve ayakkabının önemini anlar. Öğrenciler giyinirken bakıcılara ve ebeveynlere yardım edebilirler, örneğin: bacaklarını ayakkabılarını bağlayan bir bakıcıya uzatma.
Yaratıcı Sanatlar
Taklit: Öğrenciler, oyun sırasında ya da istendiğinde yetişkinlerin ve akranların hareketlerini taklit eder.
Görsel Tanımlama: Sanatta kullanılan renk kavramını anlamaya başlayacaktır.
Motor Beceriler & Fiziksel Gelişim Hareket: Öğrenciler yardımsız yürüyebilecektir. Öğrenciler merdivenlerden inip çıkabilir, uzun süre koşabilirler. Öğrenciler kendilerini uygun boy sandalyelere ve diğer mobilyalara tırmanabilir.
İnce Motor: Öğrenciler düz çizgileri ve temel şekillerin ana hatlarını anlayacak ve çizebileceklerdir.
El Göz Koordinasyon: Öğrenciler için bir top atmak ve bir topu yakalamaya çalışmak mümkün olacak. Öğrenciler tekme atabilecek.